Riskutbildningar

Det finns två olika riskutbildningar, båda är obligatoriska att genomföra innan du som elev kan göra kunskaps- och körprov.

Från det datumet att kurserna genomförs så är de giltiga i 5 år.

FrRiskutbildning – Del 1 (Teoretisk)

Riskettan ger dig kunskap om och insikt i hur trötthet, alkohol och andra droger kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner och övningar. Målet med Riskettans utbildning är att du ska ha mer kunskap om risker i trafiken och förståelse för hur du kan undvika dem.

Efter genomgången kurs registrerar vi utbildningen hos Transportstyrelsen.

Antalet platser per tillfälle är begränsat och föranmälan krävs. Ring för info och bokning. Närvaro under hela kursen är obligatorisk!

Riskettan är en kurs som vi håller i skolans lokaler. Utbildningen pågår i minst 3h, utöver det tillkommer tid för rast med fika.

Medtag giltig id-handling!*

750 kr

Följande datum gäller:

Onsdag 4/10 15:00-18:30

Onsdag 22/11 15:00-18:30

Onsdag 13/12 15:00-18:30

 Riskutbildning – Del 2 (Halkbanan)

Risktvåan gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar.

Genom utbildningen får du uppleva sambandet mellan hastigheten, väglaget och den ökade olycksrisken.

Kursen ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

Risktvåan genomförs på Säve Depå i samarbete med Halkspecialisten. Deltagarna tar sig själva till Säve Depå, busshållplatsen heter Granhäll, därefter en kort promenad över vägen (följ skyltar Aeroseum), tills ni ser grindarna. Deltagarna samlas i busskurerna utanför grindarna och Halkspecialistens instruktör hämtar upp deltagarna ca 15 min före kursstart. Så se till att vara där i god tid. 

Obs! Vid sen ankomst och därmed utebliven närvaro återbetalas ej kursavgiften.

Medtag giltig id-handling.*

2050 kr

Paketpris för  Riskutbildning 1 & 2 – 2.650 kr

*Obs! Kan inte giltig id-handling uppvisas kan kursen ej genomföras då deltagarens identitet inte kan styrkas.

Därmed kan ej närvaron registreras och deltagaren blir automatiskt underkänd på kursen.

 Kursavgiften återbetalas INTE i detta fall.

 

 

 

Intresserad?

Låt oss börja med ett samtal. Kontakta oss så berättar vi mer!