Introduktionsutbildning / Handledarutbildning

För att få övningsköra privat krävs det att både den som ska övningsköra (eleven) och handledaren/handledarna har gått en introduktionsutbildning, även kallad handledarkurs (gäller endast för behörighet B – personbil). 

Handledaren vid privat övningskörning måste vara godkänd av Transportstyrelsen

Direkt efter godkänd kurs rapporteras deltagarna till Transportstyrelsen och först då kan handledaren/handledarna logga in och ansöka om godkännande som handledare till eleven. Klicka här.

OBS! Bara svenska id-handlingar godkänns. Pass eller annan id-handling från att annat land kan ej godkännas.

Pris per deltagare just nu 299 kr

 

Utbildningen är giltig i 5 år

Under utbildningen får man bland annat lära sig vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen samt vilka kriterier som gäller vid körkortsprov (kunskapsprov och körprov).

Under utbildningen får man även information om körsättets betydelse för miljön och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledaren och eleven kan tolka samma trafiksituation olika.

Tänk på att Transportstyrelsen har handläggningstid när ni sedan ansöker om handledarskap, så gå kursen i tid, så att ni kan börja övningsköra när ni har tänkt er. Eleven får gå kursen när hen är 15 år och 9 månader.

OBS! För att kunna övningsköra privat eller på trafikskolan så måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd. Klicka här.

Till ansökan skall ett synintyg bifogas, närmsta optiker är Hovås Optik i Nya Hovås.

Introduktionsutbildningen består av tre moment:
N

Målet för körkortsutbildningen, regler för övningskörning

N

Planering och strukturering av övningskörningen

N

Trafiksäkerhet och miljö

Vad krävs för att bli handledare?
N

Du ska vara minst 24 år gammal

N

Du ska ha vana och körskicklighet

N

Ditt körkort ska vara utfärdat i Sverige eller I ett annat EES-land och DU SKA HA hAFT BEHÖRIGHETEN i SAMMANLAGT MINST 5 AV DE SENASTE 10 ÅREN

Intresserad?

Låt oss börja med ett samtal. Kontakta oss så berättar vi mer!